Bıçakcılar Çandarlı Elektrik Üretim A.Ş Türkiyede artan enerji ihtiyacını, çevresel faktörleride göz önünde bulundurarak, yenilenebilir enerji kullanımı ile karşılamak amacıyla 2012 yılında kurulmuştur.

Bıçakcılar Çandarlı Elektrik Üretim A.Ş temel prensibi proje bölgelerinde mevcut ekolojik yapı ve dokuyu tamamıyla koruyarak kaynaklardan maksimum verime ulaşmaktır.

Bu çerçevede oluşturulan dinamik yapı ile gerek mevcut lisans sahibi firmaların proje süreçlerini yatırıma çevirerek gerekse ülkemizdeki potansiyel yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırarak söz konusu bölgelerde yeni projeler geliştirerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir.