Mali Bilgiler
Bıçakcılar Çandarlı Elektrik Üretim A.Ş :
Kuruluş Tarihi: 14.09.2007
Ticaret Sicil No: 813267
Vergi Dairesi ve No: Beykoz / 168 053 8205
Taahhüt Edilen Sermaye Tutarı: 2,000,000 TL
Ödenmiş Sermaye Tutarı : 2,000,000 TL